Laatste nieuws . . .

bericht: Gift van "KIEM"
van: Richard
datum: 22-01-2016

Evenals vorig jaar werd onze Stichting verblijd met een gift van € 1700,- ; de gulle gever is de "Stichting KIEM Onderwijs Uden". Behalve het feit dat wij daarmee weer heel veel kinderen kunnen helpen, zijn wij ook verguld met dit gebaar: het symboliseert de goede samenwerking met de scholen van het basisonderwijs.
lees verder . . .


bericht: ACTIE UDI-19
van: Richard
datum: 14-01-2016

Op zondag 10-01-2016 heeft Paul Rupp, voorzitter van UDI-19, tijdens de nieuwjaarsreceptie een cheque van € 1250,- overhandigd aan Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf. De secretaris van de Stichting heeft die cheque in ontvangst genomen.
lees verder . . .


bericht: grote gift Rotary Uden
van: Richard
datum: 07-11-2015

Op zaterdagavond 7 november organiseerde de Rotary Uden een concert in de Kruisherenkapel in Uden. Het blaaskwartet "DYNAMICO" trad daar op.
lees verder . . .


bericht: afscheid Tiny van Berkel
van: Richard
datum: 23-04-2015

Met ingang van vandaag heeft Tiny van Berkel afscheid genomen van onze stichting. Tiny heeft ruim 8 jaar voor Stichting Leergeld in Oss gewerkt: eerst als intermediair en later als coördinator.
lees verder . . .


bericht: nieuwe penningmeester
van: Richard
datum: 21-04-2015

Na een (flinke) inwerkperiode is Jos IJzermans toegetreden tot ons bestuur als penningmeester. Uiteraard zijn wij daar heel blij mee want daarmee is het bestuur van Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf weer compleet.
lees verder . . .


bericht: Gio van Creij in ComitÚ van Aanbeveling
van: Richard
datum: 18-02-2015

Gio van Creij - die in januari 2015 afscheid heeft genomen als bestuurslid - heeft positief gereageerd op ons verzoek om toe te treden tot het Comité van Aanbeveling. Daarmee blijft haar betrokkenheid bij onze Stichting, haar kennis van zaken over Leergeld én haar netwerk gegarandeerd.
lees verder . . .


bericht: dank aan sponsors: Stichting Samen Verder Ún Kiem Onderwijs Uden
van: richard
datum: 07-02-2015

Opnieuw werd onze Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf verrast door twee grote donaties.

Allereerst was dat een gift van € 7000,- van de Stichting Samen Verder; in de laatste bestuursvergadering die Gio van Creij bijwoonde, kondigde zij die gift al aan.
lees verder . . .


bericht: sponsorakties
van: Richard
datum: 02-01-2015

De belangstelling vanuit de gemeente Uden voor onze Stichting gaat onverminderd door. In november mochten we - samen met de kinderafdeling van Bernhove - € 1000,- in ontvangst nemen van de werkgroep Avondvierdaagse Uden.
lees verder . . .


bericht: een nieuw jaar
van: Richard
datum: 01-01-2015

Op deze eerste dag van het nieuwe jaar wensen wij iederen die zich betrokken voelt bij Stchting Leergeld  Maas& Leijgraaf een warm, plezierig én succesvol jaar toe.

In de laatste helft van 2014 zijn er een paar belangrijke wijzigingen geweest: onze penningmeester, Ad Donkers - die vanaf de oprichting die taak heeft vervuld - was toe aan nieuwe uitdagingen en hij heeft daarom per 11-11-2014 zijn taak neergelegd.
lees verder . . .


bericht: Tiny van Berkel krijgt gouden oogappel
van: Richard
datum: 25-02-2014

Op donderdag 20-02-2014 werd Tiny van Berkel, coördinator van Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf in Oss, onderscheiden met de "gouden oogappel". De wethouder kwam hem die zelf opspelden en in haar begeleidende speechje maakte zij duidelijk dat Tiny die onderscheiding meer dan verdiend had met zijn werk voor de Stichting.
lees verder . . .